:SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA: Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2021–2022

482/2021  Valtioneuvoston asetus  maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2021–2022  Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) nojalla:  1 §  Soveltamisala  Tässä asetuksessa säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa…