Husulan maantietunnelin kiertotie

Valtatien 7 / E18 Haminan ohikulkutien Husulan tunnelissa järjestetään pelastusharjoitus 12.10.2021 klo 8.00‒24.00 välisenä aikana. Tunneli on harjoituksen ajan suljettuna liikenteeltä ja liikenne ohjataan kiertotielle. Kiertoteinä toimivat alueen muut maantiet.

Harjoitustilanne pyritään tekemään mahdollisimman todentuntuiseksi onnettomuustilanteen ja pelastusreittien osalta. Jotta harjoituksesta ei aiheutuisi liikenteelle liikaa haittaa, suljetaan moottoritien tunnelit molempiin ajosuuntiin ja liikenne ohjataan kiertotielle kiertotieopastein ja kiinteiden sulkujen avulla. Harjoituksen pitämisessä otetaan huomioon vallitsevat keliolosuhteet.

Harjoitukseen osallistuvat alueen pelastuslaitos, poliisi, ensihoito, hätäkeskus, maanteiden hoitourakoitsija YIT ja Fintraffic Tie Oy:n tieliikennekeskus, sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus.