Media ja yhteystiedot

KUULUTUSMEDIA

Kuulutusmedia huolehtii lakisääteisen ilmoitusvelvoitteen täyttämisestä. Kuulutusmedian päätösvalta sen omasta sisällöstä poikkeaakin kaikista muista lehdistä. Kuulutusmedia julkaisee ne ilmoitukset, kuulutukset ja muut asiakirjat, jotka laki, asetus tai muu alempiasteinen säädös määrää julkaistavaksi.

Kuulutusmedia on osa Victoria Median ylläpitämän Oikeusmedian lakijulkaisupalveluita.

Se julkaisee kuulutuksia ja ilmoituksia, muttei kommentoi julkaisemaansa.

Päätoimittaja: Kerttu Vali

Sähköposti: kerttuvali@victoriamedia.net

Aineisto: kuulutusmedia@victoriamedia.fi

Postiosoite: Victoria Media, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka