Caruna Oy omistaa Hyvinkään kaupungissa sijaitsevat Sokkelo – Martti ja Korkeamäki – Koivula 110 kV voimajohdot. Johdoille on 27. kesäkuuta 2022 haettu Maanmittauslaitokselta lupaa, jonka perusteella voimajohtoalueen vaatimat käyttöoikeudet on mahdollista perustaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla. Lunastuslupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä 5.9.-4.10.2022 välisen ajan Hyvinkään kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Asianosaisille, joiden etua ja oikeutta asia koskee, varataan mahdollisuus antaa lausuntonsa hakemuksesta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan Maanmittauslaitoksen kirjaamoon osoitteella PL 84, 00521 HELSINKI tai kirjaamo@maanmittauslaitos.fi , 14. päivä lokakuuta 2022 mennessä. Lausuntokirjeessä on mainittava lunastuslupahakemuksen asianumero MML 89307/03 04/2022.

Johto sijaitsee Hyvinkään kaupungin alueella ja muodostuu 0,6 km:n ilmajohto-osuudesta sekä 1,9 km:n maakaapeliosuudesta.