KUULUTUS CARUNA OY:N LUNASTUSLUPAHAKEMUKSESTA NESTEENTIE – TAHVIO

Caruna Oy omistaa Raision kaupungissa sijaitsevan Nesteentie – Tahvio 110 kV voimajohdon. Johdolle on 17. kesäkuuta 2022 haettu Maanmittauslaitokselta lupaa, jonka perusteella voimajohtoalueen vaatimat käyttöoikeudet on mahdollista perustaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla. Lunastuslupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä 27.6.-5.8.2022 välisen ajan Raision kaupungin verkkosivuilla.

Asianosaisille, joiden etua ja oikeutta asia koskee, varataan mahdollisuus antaa lausuntonsa hakemuksesta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan Maanmittauslaitoksen kirjaamoon osoitteella PL 84, 00521 HELSINKI tai kirjaamo@maanmittauslaitos.fi , 5. päivä elokuuta 2022 mennessä. Lausuntokirjeessä on mainittava lunastuslupahakemuksen asianumero MML 61017/03 04/2022.

Johto sijaitsee Raision kaupungin alueella ja sen pituus on 1,8 kilometriä.

CARUNA OY