Apteekkilupahakemusten viimeinen jättöpäivä on torstai.

Fimea toimittaa apteekkilupapäätökset ensisijaisesti hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Huom! Fimea ryhtyy vuoden 2021 alusta lähtien laskuttamaan apteekkilupien käsittelymaksun heti luvan myöntämisen jälkeen.

Apteekkilupia voi hakea sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan osoitteessa:asiointi.fimea.fi

KUULUTUS

Täten julistetaan Hämeenlinnan 2. apteekin apteekkilupa kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Hämeenlinnan kaupungin keskisellä (1.) apteekkialueella (Dnro 1769/11.03.08/2011; 11.08.2011).

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 28.4.2022 ennen kello 16.15. Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelain 43 §:ssä tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 29.3.2022.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö
Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

KUULUTUS

Täten julistetaan Oulun 7. apteekin apteekkilupa kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Oulun kaupungin eteläisellä (1.) apteekkialueella (Fimea dnro 1102/11.03.08/2014, 28.4.2015).
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa on tehty 26.6.2020 päätös uusien apteekkien perustamisesta (Oulun 16.-18. apteekit) Oulun kaupunkiin ja Oulun kaupungissa sijaitsevien apteekkien sijaintialueiden muuttamisesta (Dnro FIMEA/2019/000294). Päätös ei ole lainvoimainen.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksenkirjaamossa viimeistään 28.4.2022 ennen kello 16.15. Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelain 43 §:ssä tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 29.3.2022.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö
Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

KUULUTUS

Täten julistetaan Seinäjoen 5. apteekin apteekkilupa kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Seinäjoen kaupungin keskisellä (1.) apteekkialueella (Dnro Fimea 000707/06.08.00.00/2018; 14.1.2019).

Apteekkilupaan liittyy ehto ylläpitää Valkiavuoren sivuapteekkia Seinäjoen kaupungin Nurmon taajamassa.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 28.4.2022 ennen kello 16.15. Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelain 43 §:ssä tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 29.3.2022.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö
Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

KUULUTUS

Täten julistetaan Sonkajärven apteekin apteekkilupa kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Sonkajärven kunnassa (LL dnro 1021/50/1999; 15.10.1999).

Apteekkilupaan liittyy ehto pitää Sukevan sivuapteekkia Sonkajärven kunnan Sukevan kylässä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 28.4.2022 ennen kello 16.15. Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelain 43 §:ssä tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 29.3.2022.

Eeva Leinonen, Yksikön Päällikkö
Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

KUULUTUS

Täten julistetaan Vihdin 1. apteekin apteekkilupa kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Vihdin kunnan pohjoisella (1.) apteekkialueella (Fimea dnro 004067/06.08.00.00/2016; 9.5.2018).

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 28.4.2022 ennen kello 16.15. Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelain 43 §:ssä tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 29.3.2022.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö
Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö